Mönsterdjup för däck - Vad säger lagen?

Hur kontrollerar man?

Eftersom det är den enda delen som greppar vägen, är däckens mönsterdjup en mycket viktig del för din säkerhet. Det är också en värdemätare för däckens hälsotillstånd. Om du kör med alltför lågt mönsterdjup ökar det risken för däckskador, vattenplaning samt försämrad prestanda. Ett lågt mönsterdjup kan, framförallt vintertid, kraftigt minska greppet och kontrollen.

Enligt svensk lagstiftning ska sommardäck ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm och vinterdäck 3,0 mm.

Godkända vinterdäck skall användas mellan den 1 december och 31 mars. Dubbdäck får användas den 1 oktober till den 15 april. Om väglaget kräver det får dubbdäck även användas under andra tidsperioder.

Dubbdäck kan enligt lokal lagstiftning vara förbjudna att använda i delar av vissa städer.

Steg 1 - Innan du kontrollerar mönsterdjupet

Det första steget är att få bra översikt över framdäcken

Parkera på en platt och jämn yta

Använd handbromsen och placera bilen i Parkeringsläge (för automatväxlade bilar) eller ettans växel (för manuellt växlade bilar).

Vrid ratten 45 grader till höger eller vänster, så att du har fri sikt över däcket som du vill inspektera.

Det är naturligtvis svårare för bakdäcken, men förhoppnings kan du ändå få en någorlunda god sikt över det mönster som du ska inspektera.

Steg 2 - Kontrollera mönsterdjup

Nu när framdäcken är lättåtkomliga kan du börja kontrollera mönstret och däckets tillstånd. Gissa dig inte fram! Kontrollera mönsterdjupet regelbundet med en mönsterdjupsmätare. Det gör det mycket lättare att mäta och dessutom går det fort.

Sommardäck måste ha minst 1,6 mm mönsterdjup (3,0 mm för vinterdäck) i huvudmönstret (motsvarar de mittersta 75% av slitbanans bredd) runt hela däckets omkrets. Kontrollera alltid mönsterdjupet på flera ställen. Alla däck har dessutom mönsterdjupsvarnare och när dessa är i nivå med slitbanan har däcket nått den lagliga gränsen. Det är då hög tid att byta ut dem.

Välj verkstad för tidsbokning

Har du dina däck i vårt däckhotell behöver du välja inlämningsställe nedan. 

Välj verkstad för att se lokala öppettider