Integritetspolicy 

Varför samlas information?

I samband med köp, bokningar och förvaring som du som kund till oss gör så kommer vi att spara och behandla de personuppgifter 
som lämnas. Denna informationen lagras i ett kundregister och används för att sedan kunna skapa en faktura eller ett kvitto, och/eller identifiera dig som ägare till en bokning, däckhotell eller offert.

Vilka uppgifter samlas in?

Vi kan samla in och lagra ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och din bils registreringsnummer samt eventuell leveransadress. I de fall det görs en kreditkontroll lagras även resultatet av denna.

Hur används personuppgifterna?

Förutom fakturor och avtal så har vi möjlighet att använda dina uppgifter för att göra utskick. Det kan handla t.ex. inbjudan till hjulskifte av din förvaring, påminnelse om bokning, kampanjer, allmän information o.s.v. Detta kräver dock att vi har bett om och fått ditt medgivande, såvida utskicket är nödvändig för att leverera en tjänst som du har begärt.

Korrespondensen mellan dig och oss kan också komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.

Hur länge sparas informationen?

Enligt bokföringslagen sparas personuppgifter som hör till ett kvitto eller en faktura i 7 år. Det löpande kundregistret rensas automatiskt efter 2 års inaktivitet.

Säkerhet

Vi tycker att det är väldigt viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Vi vidtar därför alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. För att skydda dina personuppgifter ser vi till att de fysiska servrarna är skyddade, att våra system skyddas på elektronisk väg genom brandväggar, att vår elektroniska utrustning är skyddad mot intrång samt att den personal hos oss som har åtkomst till dina personuppgifter har kunskap om personuppgiftshantering och frågor om sekretess. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Utlämning av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare, anlitade entreprenörer, samarbetspartner och datalagrings- tjänsteleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skattemyndigheten eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska eller utländska koncernbolag, distributörer, ombud eller samarbetspartners och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter  sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

För anmälda till nyhetsbrev eller annan information sparas uppgifterna så länge ingen avanmälan mottas. Vid avanmälan raderas personuppgifterna snarast, dock senast innan nästa nyhetsbrev skickas ut, eller en månad från mottagen avanmälan.

Om du avslutar din användning av våra tjänster eller på annat sätt avslutar ditt kundförhållande med oss kommer dina personuppgifter att lagras till dess att de är inaktuella, såvida inte särskilda lagkrav gäller, som exempelvis bokföringslagen. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig a


Rätt
att begära informationnvändning av tjänsten förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts.

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en undertecknad begäran till oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan).

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har
någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på: gdpr@dackgruppen.se


Hur hittar du din däckdimension?

Dimensionen hittar du på sidan är däcket. Det kan ibland stå med stora siffror men ibland bara lite mindre längs fälgkanten. På bilden nedan ser du båda alternativen. 

I detta fall är storleken 235/55R18. 

235 är däckets bredd.
55 betyder att höjden är 55% av bredden (235).
R 18 betyder att fälgen är 18″ i diameter och att däcket är ett radialdäck som blev standard redan på 1970-talet.

Vi använder cookies för att säkerställa att vår webbplats fungerar på bästa möjliga sätt. Genom att fortsätta till vår webbplats, accepterar du användningen av cookies.

Välj verkstad för tidsbokning

Har du dina däck i vårt däckhotell behöver du välja inlämningsställe nedan.