Dubbdäcksförbud i Stockholms innerstad.

Gator med dubbdäcksförbud

Den 1 januari 2010 infördes dubbdäcksförbud på större delen av Hornsgatan.

Sedan den 1 januari 2016 omfattar dubbdäcksförbudet även Fleminggatan och del av Kungsgatan. Syftet är att få lägre halter av farliga partiklar i luften på och omkring dessa centrala gator. Cyklister och moped klass 2 med dubbade däck får köra här.
Du får korsa Hornsgatan, Fleminggatan och Kungsgatan med dubbdäck.

 

 

 

 

 

Sedan 2010 är dubbdäck förbjudna på Hornsgatan, Fleminggatan samt Kungsgatan, mellan Sveavägen och Birger Jarlsgatan.

 

Anledningen till att politikerna vill införa dubbdäcksförbud är att dubbarna river upp partiklar som kan vara farliga för hälsan.

Andelen dubbdäck måste minska
Även med mycket omfattande dammbindningsåtgärder klaras inte det nationella miljökvalitetsmålet för god luftkvalitet i Stockholm med nuvarande andel dubbdäck. För att nå miljökvalitetsmålet krävs en kombination av åtgärder varav den viktigaste är en fortsatt minskning av andelen fordon med dubbdäck.

Vidare kan nämnas att regelverket ger fordon med dubbdäck rätt att korsa en gata med dubbdäcksförbud. Övervakningen av att bestämmelserna om dubbdäcksförbudet efterlevs sköts av polisen.

De som bryter mot reglerna riskerar böter på 1 000 kronor.

Läs mer hos Stockolms stad

 

 

Välj verkstad för tidsbokning

Har du dina däck i vårt däckhotell behöver du välja inlämningsställe nedan. 

Välj verkstad för att se lokala öppettider